Tháinig Seó Bóthair Chonradh na Gaeilge go Scoil Aireagail

Inniu, Tháinig Seó Bóthair Chonradh na Gaeilge go Scoil Aireagail. Is ceardlann idirghníomhach í an Seó Bóthair a spreagann daltaí chun smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh maidir lena dtuairimí i leith na teanga. Rinne Devin ó Chonradh na Gaeilge plé leis na daltaí faoi na háiteanna gur féidir leo an Ghaeilge a úsáid, faoina gcearta teanga agus bhí neart duaiseanna dáilte freisin. Míle buíochas do Devin ó Chonradh na Gaeilge. Bhain na daltaí Gaeilge fíor-taitneamh as.

Today, Conradh na Gaeilge brought their Seó Bóthair to Scoil Aireagail. The Seó Bóthair is an interactive workshop that encourages students to use critical thinking to examine their opinions about the Irish language.

Devin from Conradh na Gaeilge discussed with the students where they can use Irish, informed them about their language rights, and gave out plenty of prizes too. Thanks to Devin from Conradh na Gaeilge, Our Gaeilge students really enjoyed it.