Turus Gaeltachta

An tseachtain seo caite, chuaigh na daltaí ardteiste go dtí An Daingean, Co. Ciarraí ar a dturas Gaeltachta. Bhí cosc iomlán ar Béarla agus rinne na daltaí a seacht ndícheall Gaeilge a labhairt. Thugamar cuairt ar Chill Airne, Mara Beo an Daingean, Ionad an Bhlascaoid, Ceann Sléibhe agus Aquadome Trá Lí. Bhain na daltaí an taitneamh as an turas agus tá feabhas ollmhór tagtha ar a gcuid Gaeilge dá scrúduithe béil.
Last week, the Leaving Cert students went to Dingle, Co. Kerry on their Gaeltacht trip. There was a full ban on English and the students did their best to speak Irish. We visited Kilarney, Dingle Oceanworld, Blasket Island Centre, Slea Head and Tralee Aquadome. The students thoroughly enjoyed the trip with a massive improvement made on their Gaeilge for their Irish Orals.